iğne oyası

makina nakisi nasil yapilir

Makina Nakisi Nasil Yapilir

BEYAZ İŞ NASIL YAPILIR

ARAÇ VE GEREÇLER:Makine,makine iğneleri (9-11)kasnak,nakış makaraları,beyaz dikiş makarası,kumaş,desen,kağıt,kalem,örnek çalışmalar,daha önceden işlenmiş örnek çalışmalar
Küçük nakış makası,toplu iğneler
İŞLEM BASAMAKLARI:
1-İşlenecek yere göre desen seçimi yapılır
2-Desene göre kumaş seçimi yapılır
3-Desen kumaşa düzgün bir şekilde çizilir
4-Desene göre makara seçimi yapılır
5-Beyaz işine uygun makine ayarı yapılır
6-Kumaş kasnağa gerilir
7-Desene göre makine dikişleri yapılır
8-Desene göre zigzagları yapılır
9-Renklendirme yapılacak olan yerler işlenir
10-Nakış makasıyla çok düzgün ve pürüzsüz şekilde kesilir
11-Kesilen yerlere 5 sıra makine dikişi ile gidilerek kolber yapılır
12-Kolberin üstü sarılarak karşı tarafa geçilir ve tüm beyaz iş olacak olan yerler bu şekilde tamamlanır
13-Daha sonra kesilen yerler 8 veya 12 numara kuka ipinle sarma tekniğinle sarılarak işlemenin bitimi sağlanır.
BEYAZ İŞDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-Kulanılacak nakış makasının ucunun sivri ve keskin olması
2-Makine dikişi ve zigzagların düzgün olmsı
3-Kolber kalınlığı ile kordon sarma kalınlığının aynı ayarda olması
4-Kullanılacak kumaşa göre makine iğnesi seçimi yapılması
5-Makine ayarlarının işlemeye göre seçilmesi
6-Kullanılacak yardımcı iğnelerin yapılacak işlemeye göre seçimi
7-Filitre ve ajur tekniklerinin yapılacak yere göre seçimi
BEYAZ İŞDE KULLANILAN TEKNİKLER
Ciğerdeldi,sarma,puan sarma,dolgu sarma,çin iğnesi,kum iğnesi,aplike,türk işi,çöp işi,hesap işi,
Filitre,çevre işi(makine dikişi tekniği)
BEYAZ İŞİN KULLANILDIĞI YERLER
1-Yatak örtüleri
2-Oda takımları
3-Şase ve bohçalar
6-Nişan takımları
7-Salon takımları
8-Yatak takımları
9-Çeşitli bebek giyisileri
10-Kadın giyimlerinde
ÇİN İĞNESİ NASIL YAPILIR
ARAÇ VE GEREÇLER:Makine,makine iğneleri (9-11)kasnak,nakış makaraları,beyaz dikiş makarası,kumaş,desen,kağıt,kalem,örnek çalışmalar,daha önceden işlenmiş örnek çalışmalar
Küçük nakış makası,toplu iğneler
İŞLEM BASAMAKLARI:
1-İşlenecek yere göre desen seçimi yapılır
2-Desene göre kumaş seçimi yapılır
3-Desen kumaşa düzgün bir şekilde çizilir
4-Desene göre makara seçimi yapılır
5 Çin iğnesine uygun makine ayarı yapılır
6-Kumaş kasnağa gerilir ve özellikle kumaşın gerginliği kontrol edilir
7-Desene göre makine dikişleri yapılır
8-İşlemeye kenardan ve verev olarak başlanır
9-İpliklerin birbirine kaynaşması sağlanır
10-Desene göre fantezi,düz ve gölgeli çin iğne yerleri tespit edilerek işlenir
11-İşlemenin özelliğine göre gerekirse diğer yardımcı iğne teknikleri kullanılır
12-Simle çalışılacak yerler işlenir
13-İşleme bittikten sonra kumaşın altının temizliği yapılır
14-İşlemenin kenar temizlemesi ve ütüsü yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.
ÇİN İĞNE TEKNİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-Kulanılacak nakış makasının ucunun sivri ve keskin olması
2-Makine dikişlerinin amacına ve önemine uygun olmasına
3-Kasnak gerginliğinin amacına ve önemine uygun olmasına
4-Kullanılacak kumaşa göre makine iğnesi seçimi yapılması
5-Makine ayarlarının işlemeye göre seçilmesi
6-kasnak bezlerinin işleme açısından öneminin bilinmesi
7-Kullanılacak makaraların desenin özelliğini bozmadan seçilmesi ve işlenmesi
ÇİN İĞNESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER
Düz çin iğne,gölgeli çin iğne,fantezi çin iğne ve gerekiyorsa diğer yardımcı teknikler
ÇİN İĞNE TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI YERLER
1-Yatak örtüleri
2-Oda takımları
3-Şase ve bohçalar
6-Nişan takımları
7-Salon takımları
8-Yatak takımları
9-Çeşitli bebek giyisileri
10-Kadın giyimlerinde